A_drevo_HU B_beton_HU

Üzleti feltételek


1) Rendelés elfogadása és kezelése, adásvételi szerződés


A vevő által leadott rendelés az adásvételi szerződés tervezetének minősül, maga az adásvételi szerződés abban a pillanatban tekintendő megkötöttnek, amikor mind a vevő, mind az eladó kézbesítette a másik félnek a tervezetet elfogadó, kötelező érvényű nyilatkozatát (amikor az eladó kötelező érvénnyel visszaigazolta a rendelést). Ennél a pillanatnál fogva kölcsönös jogok és kötelezettségek keletkeznek a vevő és az eladó között.


Az adásvételi szerződés megkötésével a vevő igazolja, hogy megismerte és elfogadja a jelen üzleti feltételeket, beleértve a reklamációs feltételeket. A vevő figyelmét elégséges módon, még a rendelés leadása előtt hívták fel a jelen üzleti feltételekre és a reklamációkezelési szabályzatra, a vevőnek lehetősége volt ezeket megismerni.


Az eladó fenntartja a jogát arra, hogy a következő esetekben még az adásvételi szerződés megkötése előtt érvénytelenítse a rendelést vagy annak valamelyik részét: a terméket már nem gyártják vagy nem forgalmazzák, illetve jelentős mértékben megváltozott a leszállítandó termék ára. Ilyen helyzet előfordulása esetén az eladó haladéktalanul kapcsolatba lép a vevővel annak érdekében, hogy egyeztesse vele a további teendőket. Amennyiben a vevő már megfizette a vételár részét vagy egészét, az eladó visszautalja a befizetett összeget a vevő bankszámlájára, és az adásvételi szerződés megkötésére nem kerül sor.


A jelen áruház által elfogadott minden rendelés kötelező érvényű. A rendelés a megrendelt áru kiszállításáig vonható vissza. Abban az esetben, ha a megrendelő nem a kiszállítás előtt vonja vissza a rendelését, és a megrendelt áru már kiszállításra került, az eladó a kiszállítással kapcsolatos költségek megtérítését követelheti a megrendelőtől. A rendelés elfogadásáról a megrendelő automatikusan, az elektronikus postával (e‑mailben) értesül. Valamennyi termékünk részletes adataiban és a rendelés visszaigazolásában is szerepel a raktárkészleten nem levő termék várható szállítási határideje. Minden tételnél feltüntetjük, hogy van‑e raktárkészleten, vagy sincs. Ha a termék az eladónál vagy az ő beszállítójánál nincs raktárkészleten, haladéktalanul értesítjük a megrendelőt a későbbi szállítási időpontról.


2) Rendelés visszavonása (sztornózása)


Amennyiben Ön a rendelését 6 órán belül vonja vissza, a rendelést érvénytelenítettnek tekintjük. A rendelés e‑mailen, illetve telefonon vonható vissza. A rendelés visszavonásakor meg kell adnia az Ön nevét, e‑mail címét és a rendelés számát.


3) Szállítás módja


A megrendelt áru másnap vehető át, feltéve, hogy raktárkészleten van, és hogy visszaigazoltuk a rendelést. Egyéb esetekben értesíteni fogjuk Önt. A megrendelt áru átvétele munkaidőben, a munkaidőn kívül előzetes megbeszélés alapján lehetséges.


Az árut a TOPTRANS fuvarozócég vagy a gyártó fuvarozója kézbesíti, a kézbesítés további módja a személyes átvétel.


A szállítás ára magában foglalja az esti órákban történő kézbesítés lehetőségét (opcióként), valamint azt, hogy az eladó telefonon kapcsolatba lép a vevővel a kézbesítés időpontjának vagy helyének esetleges megváltoztatása céljából.


Egyes különösen nagy méretű, nehéz vagy más okból nehezen szállítható termékek esetén a szállítás ára magasabb lehet. A szállítás ára azonnal a szállítási mód kiválasztása után jelenik meg.


A küldemény reklamációja a kézbesítésétől számított 3 napon belül lehetséges, feltéve, hogy a sérülés az átadás-átvételkor nem volt észlelhető. Figyelem! Ha a csomag láthatóan sérült, vagy ha nem ép a biztonsági szalag, a reklamációt közvetlenül a fuvarozónál érvényesítse! A szállítás során keletkezett károkért az eladó nem vállal felelősséget.


A küldemény általában a feladást követő napon kerül kézbesítésre. A feladásról e‑mailben értesítjük a vevőt.


4) Jótállás


Minden csomagban a vevő adóigazgatási azonosításra alkalmas bizonylatot talál. A jótállási idő kezdő napja a bizonylaton feltüntetett dátum.


5) Hibás teljesítés – általános információk


Ha a dolog a vevő általi átvétele pillanatában nincs összhangban az adásvételi szerződéssel (a továbbiakban csak „hibás teljesítés”), a vevőnek joga van arra, hogy az eladó térítésmentesen és haladéktalanul az adásvételi szerződésnek megfelelő állapotba hozza a dolgot, mégpedig a vevő igénylése szerint vagy a dolog kicserélésével, vagy kijavításával; amennyiben nincs mód ilyen intézkedésre, a vevő a dolog vételárának arányos leszállítását követelheti, vagy elállhat a szerződéstől. A fentiek nem vonatkoznak arra az esetre, ha a vevő a dolog átvétele előtt tudott a hibáról, vagy ha azt maga okozta. A teljesítés olyan hibája, amely az átvételtől számított hat hónapon belül válik nyilvánvalóvá, az átadás-átvétel pillanatában fennálló hibának tekintendő, kivéve, ha ez ellentétes a dolog jellegével, vagy ha bizonyítják ennek ellenkezőjét.


Az árura a törvényben előírt jótállási idő vonatkozik.


6) A fogyasztó joga a szerződéstől való elállásra


Amennyiben a felek a távközlési eszközök segítségével kötötték az adásvételi szerződést (az internetes kereskedelem keretében), a polgári törvénykönyv1 53. § (7) bekezdése alapján a fogyasztónak joga van az áru átvételétől számított 14 napon belül elállni a szerződéstől. Ilyen esetben a fogyasztó kapcsolatba lép az eladóval, és lehetőleg írásban a szerződéstől való elállásról nyilatkozik, megadva a rendelés számát, a vásárlás időpontját és a befizetett összeg visszautalására szolgáló bankszámlaszámot. A szerződéstől való elállást legkésőbb a 14 napos határidő utolsó napján kell kézbesíteni.


A fentiekben hivatkozott törvényi rendelkezés azonban nem értelmezhető térítésmentes termékkölcsönzés lehetőségeként. Abban az esetben, ha a fogyasztó a teljesítés átvételétől számított 14 napon belüli elállás jogával él, az eladónak mindazt kell visszaszolgáltatnia, amit az adásvételi szerződés alapján kapott. Ha erre a gyakorlatban már nincs lehetőség (pl. az áru közben megsemmisült vagy elfogyasztották), a fogyasztónak pénzben kell megtérítenie azt, amit már nem tud visszaszolgáltatni. Amennyiben a visszáru csak részben sérült, az eladó kártalanítási igényt érvényesíthet a fogyasztóval szemben, és ezen követelését beszámíthatja a visszafizetendő vételárral szemben. Az eladó bizonyítani köteles a keletkezett kárt. Ilyen esetben az eladó csak a fentiek szerint csökkentett vételárat fizeti vissza a fogyasztónak.


A fogyasztónak visszafizetendő vételárral szemben az eladó továbbá az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban ténylegesen keletkezett költségeit is beszámíthatja (fuvarköltséget stb.).


A fogyasztót nem illeti meg a szerződéstől való elállás joga, ha a szerződés tárgya:

 

 • olyan szolgáltatásnyújtás, melynek teljesítése – a fogyasztó beleegyezésével – a teljesítés átvételétől számított 14 napos határidő lejárta előtt kezdődött el,
 • olyan termék értékesítése, illetve olyan szolgáltatás nyújtása, melynek ára az eladó akaratától független pénzpiaci mozgásoktól függ,
 • a vevő kívánságára vagy személyesen a vevő számára igazított termék, illetve gyorsan romlandó, elhasználódó vagy avuló termék értékesítése,
 • olyan hang‑ és videófelvételek, illetve számítógépes programok értékesítése, melyeknek az eredeti csomagolását a vevő megsértette,
 • újságok, időszaki kiadványok és folyóiratok értékesítése,
 • szerencsejáték vagy egyéb játék.


7) Kézbesítés és a szállítási feltételek


Előfordulhat, hogy egy küldeményt több csomagra kell felosztani. A postadíj ilyenkor változatlan marad.


Minden küldeményt egészen annak kézbesítéséig követünk nyomon, törekedve a kézbesítés folyamán előforduló problémák megelőzésére.


Teendők a visszáruzás esetén:


Hogyan kell előkészíteni a küldeményt:


A küldemény komplett legyen (a tartozékokkal és az összes dokumentációval együtt) és olyan állapotban, amilyenben a leszállításkor Ön átvette. Az áruhoz mellékelje a vásárlást igazoló bizonylatot. Kérjük, mindig használjon csomagolópapírt vagy kartont, nehogy az eredeti csomagolások a címkék felragasztásával, ráírással vagy más módon károsodjanak a szállítás során. Az árut ne utánvéttel küldje vissza! Az árura biztosítást javasolunk kötni. Az Ön pénzét kizárólag bankszámlára fizetjük vissza (ne felejtse el feltüntetni!), mégpedig általában a küldemény érkezésétől számított 3 munkanapon belül. Visszáru esetén a visszafizetendő összegről levonjuk a szállítási költségeket (nem vonatkozik a reklamációkra!).


8) Fizetés módjai


A fizetés módjai közül a kézbesítés módjának kiválasztása előtt választhat. Minden fizetési mód költségei benne vannak a szállítási díjban.


Átutalás: ezen lehetőség kiválasztása esetén a fizetéshez szükséges összes adatot a rendelést visszaigazoló e‑mailben kapja meg. Az árut a befizetett összegnek a bankszámlánkon való jóváírása után szállítjuk ki.

Utánvétel: a megrendelt árut egy fuvarozócéggel küldjük Önnek, az ellenértékét az áru átvételekor készpénzben fizeti meg.Személyes átvétel: a fizetés készpénzben, a személyes átvételkor történik.


9) Reklamáció


Abban az esetben, ha a tőlünk vásárolt termék sérült vagy nem működik, kövesse a reklamációkezelési szabályzatot! A szerződéstől való elállás miatti visszáruzást az Üzleti feltételek 6. pontja szabályozza.


10) Reklamációkezelési szabályzat


Azokat a termékeket, amelyekre vonatkozóan reklamációs igény érvényesíthető, azonnal a hiba észlelése után, tiszta állapotban, megfelelő bizonylatokkal és a hiba leírásával, illetőleg a hiba helyének jelölésével ellátva kell elbírálásra bocsátani.


Mi a teendő:

 

 1. Reklamáció esetén két lehetőség közül választhat. Kövesse az alábbi leírást: Küldje az árut a PF Postforming s.r.o. címére: Csehország, 595 01 Velká Bíteš, K Mlýnům 80. A szállítási költséget az eladó viseli. A küldemény komplett legyen (a tartozékokkal és az összes dokumentációval együtt) és olyan állapotban, amilyenben a leszállításkor Ön átvette. Az áruhoz mellékelje a vásárlást igazoló bizonylatot. Kérjük, mindig használjon csomagolópapírt vagy kartont, nehogy az eredeti csomagolások a címkék felragasztásával, ráírással vagy más módon károsodjanak a szállítás során. Az árut ne utánvéttel küldje vissza, mert ilyen esetben nem vesszük át. Az árura biztosítást javasolunk kötni.
 2. Azonnal az áru érkezése után reklamációs jegyzőkönyvet kap.
 3. A visszaszállítás előtt az árut megfelelően be kell csomagolni, nehogy további károsodás érje.
 4. Hibás vagy sérült árut kicserélünk, vagy visszafizetjük a vételárát.
 5. Az áruhoz csatolni kell az összes iratot, amit a vevő az áruval együtt kapott, tehát például a nyugtát, a jótállási jegyet stb.
 6. Az eladó nem vállal felelősséget a termékek üzemeltetéséből, működési tulajdonságaiból és szakszerűtlen alkalmazásából eredő, valamint külső események vagy helytelen kezelés által okozott károkért. Ilyen eredetű károkra nem vonatkozik a jótállás sem.
 7. Higiéniai okokból csak megfelelően tiszta állapotú árut fogadunk el reklamáció keretében.
 8. Ha a gyártó hosszabb jótállási időt nyújt, ennek tartama a katalógusban a termék mellett szerepel.
 9. Visszautasított reklamáció esetén felszámíthatjuk a reklamációs eljárással kapcsolatos költségeket és kezelési díjat.
 10. A reklamáció eredményéről e‑mailben vagy SMS‑ben értesítjük Önt. Úgy mint a megrendelt áru leszállításakor, ez esetben is tájékoztatjuk a csomag kiszállításáról és a kézbesítés időpontjáról.

 

Köszönjük a jelen üzleti feltétek elolvasására szánt idejét!


A PF Postforming s.r.o. cég webáruháza


Az üzleti feltételek 2012. november 1‑jétől visszavonásig hatályosak.


Tájékoztatás a vevők számára: az üzleti feltételek módosítása esetén azok az üzleti feltételek az irányadóak, melyek a vásárlás napján voltak hatályban.

Elérhetőség

Elérhetőség

email: martin.cerny@postforming.cz
infovonal: +420 777 717 114